Přejít k hlavní navigaci »


Reference

Vítejte na stránkách naší advokátní kanceláře.

Advokátní kancelář JUDr. Michala Filouše je advokátní kancelář se sídlem v Olomouci. Je tvořena týmem pěti právníků se specializací v jednotlivých oblastech práva. Advokátní kancelář vznikla v roce 2008, její zakladatel JUDr. Michal Filouš působí v advokacii od roku 2002.

Poskytujeme právní služby mnoha obchodním společnostem, subjektům veřejného práva a obcím, pro které zajišťujeme komplexní právní servis.

Zaměřujeme se na různá právní odvětví, zejména na právo občanské a obchodní, právo trestní, právo správní, právo k nemovitostem, stavební právo, pracovní právo a dále právo územně samosprávných celků.

Zastupujeme klienty v řízení před orgány veřejné správy a soudy všech stupňů. Klademe důraz zejména na právní prevenci a předcházení soudním a jiným sporům.

Při své práci klademe velký důraz na profesní etiku a spolu s individuálním přístupem ke každému klientovi vyvíjíme snahu o budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a respektu.

JUDr. Michal Filouš
10. února 2009

  • Úvodní strana
  • Aktuality
  • Náš tým
  • Informace
  • Kontakt